עיצוב ופיתוח מוצרים | הקמת מערכת ייצור | לווי עסקי ליזמים

אימייל zvika@innovo.co.il טלפון 054-3001515